BETEBEHARRAK:

  • 15 eta17 urte artekoa izatea.
  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua ez izatea.
  • DBHko 2. maila eginda izatea.
  • Aurreko ikasketa-zentroko Kontseilu Orientatzaileak egindako txostena aurkeztea.


DOKUMENTAZIOA:

  • Nortasun Agiriaren fotokopia.
  • Ikasketa-espedientea.
  • 2 argazki egin berri.


EPEA:

  • Izena ematea: maiatzetik aurrera.
  • Matrikulazioa: ekainetik aurrera.Matrikula eskaera - Erreserba ezazu zure plaza


Eskatzailearen Zehaztasunak:


Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

N.A.N  

Jaioteguna  

Tokia  

Kalea/Zk./Solairua  

Udalerria  

P.K.  

Telefonoa  

Espezialitatea  

Email  


Iazko Matrikula Datuak:


Ikastetxea  

Udalerria  

Maila(DBH/OLH)  

Kurtsoa